Публикуван e индикативен график за директните плащания за Кампания 2016 » Съвети в земеделието

октомври 03, 2023

Публикуван e индикативен график за директните плащания за Кампания 2016

ДФЗ актуализира индикативния график за изплащането на субсидиите по схемите за директни плащания от Кампания 2016, което ще бъде извършено през 2017 година.

Посоченият график за директните плащания е указателен и има за цел да ориентира предварително земеделските стопани за предстоящите плащания на субсидии. Периодите на изплащане зависят и от предоставянето на финалния слой „Площи, допустими за подпомагане” и на всички специализирани слоеве по отношение на прилаганите схеми и мерки за Кампания 2016.

Първите плащания ще бъдат извършени в периода 10-20 март, като за тези дати са предвидени „Компенсаторни плащания в планински райони (НР 1)“ и „Компенсаторни плащания за други райони засегнати от други ограничения (НР 2)“. До края на месец март се очаква изплащането на средства по още три схеми.

Плащанията по Мярка 10 „Агроекология и климат“ и Мярка 11 „Биологично земеделие“ са предвидени за периода 10-20 април, а до края на месец април се предвижда и изплащането на субсидиите по Мярка 214.

Последните плащания са планирани да приключат до 20 май.

Важно е да се отбележи, че от началото на месец март стартира и приемът на заявления за подпомагане за Кампания 2017 с нови схеми и допълнителни изисквания към тях. ДФ „Земеделие“ ще създаде необходимата организация на работа, за да получат земеделските стопани субсидиите си в срокове, максимално близки до заложените в индикативния график.

Целия график можете да видите ТУК.

 

Сродни публикации