Публикувано е класирането по пчеларската програма » Съвети в земеделието

февруари 25, 2024

Публикувано е класирането по пчеларската програма

Списъците с одобрените кандидати по мярка Г „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз” от Националната програма по пчеларство (НПП) 2014-2016 г. са публикувани на интернет страница на Държавен фонд „Земеделие”. Стопаните могат да проверят дали ще получат финансово подпомагане, като направят справка с информацията,  поместена ТУК. Класирането е направено според критериите за оценка, определени в Наредбата по пчеларската програма, а именно квалификация, минимум 3 години опит в областта на пчеларството, регистрация като земеделски производители за повече от 1 година към датата на кандидатстване и др.

За Кампания 2015 г. по мерки Б, В и Г от пчеларската програма са подадени общо 2085 заявления. По всяко заявление може да се иска подпомагане за повече от една мярка.

Най-голям е интересът отново към мярката за купуване на нови кошери, пчелни семейства и пчелни майки. За тези дейности са кандидатствали общо 1676 пчелари. За борба срещу вароатозата заявления са подали 1655 пчелари. Най-малко са кандидатите, които искат да направят физико-химичен анализ на произведения от тях пчелен мед. По тази мярка заявления за подпомагане са подали общо 230 пчелари, като те ще получат пълния размер на финансовата помощ, за която кандидатстват.

При одобряването на заявленията за финансова помощ по мерки Б „Борба срещу вароатозата” е приложен процент на редукция за размера на получаваната помощ. Това се дължи на по-големия брой подадени документи.

Пчеларите с одобрени заявления ще бъдат поканени за подписване на договори в областните дирекции на ДФЗ-РА, където са подали документи за участие.

 

 

За автора

Сродни публикации