Публикувани са цифровите данни за заявените парцели през Кампания 2019 » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Публикувани са цифровите данни за заявените парцели през Кампания 2019

Акценти

  • 106 727 земеделски стопани са подали документи за Кампания 2019 г.

75 699 земеделски стопани ще получат картите си на електронен носител.

Цифровите географски данни (shp. файлове) за заявените за подпомагане парцели по Кампания 2019 вече са публикувани в Системата за електронни услуги (СЕУ) на ДФ „Земеделие“. Всички земеделски стопани, които са кандидатствали за директни плащания на площ, могат сами да изтеглят графичните данни за заявените парцели. Shape файловете са геометричен географски формат за запис на пространствено местонахождение и атрибутна информация на географски обекти. Генерирани са следните файлове, в проекция UTM zone 35N:

  • shp – Геометрия на земеделските парцели;
  • shx – Индекс към геометрията на обектите;
  • dbf – Привързан dBASE файл (база данни) с атрибутна информация; съдържа данни за декларираните култури и схеми за всеки парцел;
  • shp – Геометрия на земеделските парцели;
  • shx – Индекс към геометрията на обектите;
  • BZS_dbf – Привързан dBASE файл (база данни) с атрибутна информация – съдържа данни за местоположението на блоковете на земеделско стопанство и кампанията, за която се отнасят данните.

В pdf формат са достъпни и карти на блоковете на земеделските стопанства (БЗС), заявени по директни плащания (2019) на всеки фермер. Тези данни също са публикувани в СЕУ.

106 727 земеделски стопани са подали документи за Кампания 2019 г. От тях 75 699 ще получат картите си на електронен, а не на хартиен носител.

Цифровите географски данни и картите на БЗС са достъпни в индивидуалните профили на земеделските стопани в СЕУ, раздел „Справки“, секция „Специфични справки по конкретни схеми“.

 

Сродни публикации