Публикувана е официална сортова листа за 2018 г. » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Публикувана е официална сортова листа за 2018 г.

Изпълнителната агенция по сортоизпитване апробация и семеконтрол (ИАСАС) обяви официалната сортова листа за 2018 г.

Новите сортови попълнения в листата са общо 48, като при обикновената пшеница са 14, царевица – 8, слънчогледа – 9 и рапицата – 6.

Ново утвърдените полски култури  в сортовата лисна за 2018 г. са преминали необходимите изпитания от оторизираните за целта лица и институции. Интересното при новите сортове пшеница е, че добивът и качествата им са по-добри и изпреварват утвърдените до момента Аглика, Победа, Енола , Авеню, Анапурна и др.

Земеделските стопани могат да избират сортовете пшеница от европейския каталог, които наброяват 2 432, но освен добрите хлебопекарни качества трябва да се проверяват и специфични характеристики като студоустойчивост, устойчивост на полягане, устойчивост на икономически важните болести в страната.

Новите попълнения за България са алтернативния тип пшеница и тритикале. При тях сеитбата може да се извърши както през есента, така и през пролетта, като добивите по нищо не отстъпват на зимните типове. При проведените изпитания в опитното поле в с. Селановци от алтернативния тип тритикале е получен добив от над 900 кг от декар.

Нововъведения в листата са и два вида нови сортове ориз – с черен цвят на зърното и с червен.

С цел актуализиране на общите каталози по полски и зеленчукови култури и списъкът на сортовете лози новите сортове са изпратени към Европейската комисия. Сортовете подлежат на свободно предлагане и търговия в страните-членки на ЕС.

Зеленчуковите култури също могат да се похвалят с добри резултати и високи качества. Стремежът е да се запази традиционния розов цвят, едрината на доматите, трайността им и други качества търсени от крайните потребители.

 

За автора

Сродни публикации