Птичи грип покоси животни в Пловдивско » Съвети в земеделието

юни 19, 2024

Птичи грип покоси животни в Пловдивско

Акценти

  • Като предпазна мярка фуражите и суровините за тях трябва да бъдат съхранявани в закрити помещения

Първично огнище на болестта е обявено в село Манолско Конаре

Регистрирано е първично огнище на болестта Инфлуенца по птиците (грип) в с. Манолско Конаре, община Марица, област Пловдив. Заразата е открита от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Тя е засегнала  животновъден обект тип „лично стопанство“. Взети са проби, които са дали положителен резултат при лабораторните изследвания.

Съобразно законовите изисквания са наложени мерки и ограничения за ликвидиране на заразата. Предстои животните в стопанството да бъдат евтаназирани и унищожени. След това ще бъдат предприети необходимите действия за почистване и дезинфекция. С цел неразпространение на заболяването е обявена предпазна зона от 3 километра. Под наблюдение ще бъде поставена 10 километровата зона около огнището.

Не се допуска транспортирането и търговията на домашни, диви и други птици и яйца за разплод. Забранява се разселването на птици за подновяването на дивечовия запас. Предстои ежедневно да бъдат извършвани прегледи на животните в останалите населени места от наблюдаваната зона.

Заради опасността от разпространение на болестта са засилени контролът, надзорът и мерките за биосигурност в птицевъдните ферми, при водните басейни и на местата, където е силно концентрирана популацията на диви птици.

Като предпазна мярка фуражите и суровините за тях трябва да бъдат съхранявани в закрити помещения.

Към момента няма данни за хора, засегнати от болестта. Няма опасност за потребителите. Въпреки това е добре да се знае, че вирусът на инфлуенца може да причини леко протичащо респираторно заболяване. Заразяването при хората може да се случи при вдишване на контаминиран прах от фермите или чрез пряк контакт със заразени птици.

 

Сродни публикации