Птицевъдните обекти в страната изпълняват изискванията за биосигурност и контрол за Салмонела и Инфлуенца » Съвети в земеделието

април 25, 2024

Птицевъдните обекти в страната изпълняват изискванията за биосигурност и контрол за Салмонела и Инфлуенца

Акценти

  • Основните слабости, които са открити, са свързани с постоянното прилагане на мерките за биосигурност на фермите и пропуски в рутинния лабораторен контрол на заболяванията

БАБХ провери 538 птицевъдни обекта на територията на цялата страна за спазването на правилата за биосигурност и изпълнението на самоконтрола във фермите по отношение на Салмонелоза и Инфлуенца по птиците.

Над 85% от проверените ферми отговарят на правилата. За останалите, инспекторите на агенцията са издали 4 акта и 50 предписания на стопаните. Основните слабости, които са открити, са свързани с постоянното прилагане на мерките за биосигурност на фермите и пропуски в рутинния лабораторен контрол на заболяванията. Всички обекти с установени пропуски и с връчено предписание или акт ще бъдат предмет на допълнителни проверки.

Тематичният контрол беше проведен в периода 27 септември – 18 октомври.

Проверките бяха насочени към спазването на изискванията за:

  • – биосигурност и коректното изпълнение на пробовземането, като част от Национална програма за профилактика;
  • – надзор;
  • – контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите.

БАБХ прилага целогодишно Програма за надзор на болестта Инфлуенца по птиците. Срокът за вземане на проби в стопанство за домашни птици трябва да съвпада със сезона на производство за всяка категория домашни птици. Изследват се и дивите птици, с цел превенция и пресичане пътя на вируса към стопанствата и дворовете.

 

За автора

Сродни публикации