Птицевъди получиха над 18 млн. лв. за хуманно отношение към птиците » Съвети в земеделието

декември 02, 2021

Птицевъди получиха над 18 млн. лв. за хуманно отношение към птиците

Акценти

  • Финансовите средства се изплащат годишно за покриване на разходи или пропуснати доходи на птицевъдите

За 2019 г. одобреният бюджет е в размер на 34 560 000 лв.

Повече от 18 000 000 лв. бяха разпределени между 111 птицевъди. Средствата са изплатени по мерките от схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“. Субсидиите за хуманно отношение към птиците са в размер определен от УС на ДФ „Земеделие“. Финансовата подкрепа за 2019 г. е в размер на 34 560 000 лв.

Държавното подпомагане се изплаща в подкрепа на земеделските стопани за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към животните в сектор „Птицевъдство“. Финансовите средства се изплащат годишно за покриване на разходи или пропуснати доходи на птицевъдите, които се ангажират да прилагат една или повече от мерките по схемата за период от най-малко 5 години.

 

Сродни публикации