Пръскането на малки овощни градини също застрашава пчелите » Съвети в земеделието

юли 31, 2021

Пръскането на малки овощни градини също застрашава пчелите

Акценти

  • В Кюстендилско досега няма регистрирани масови отравяния при медоносните пчели

При всички случаи стопаните са задължени да подават информация за предстоящи растителнозащитни мероприятия.

Според някои пчелари не само третирането на земеделските земи с препарати за растителна защита, но и пръскането на малките овощни градини създава заплаха за оцеляването на пчелите. Много от фермерите използват моторни пръскачки, за да обработят дръвчетата в градините си. Така възникват натравяния в отделни пчелини.

Представители на браншови съюз „Пчела“ – Кюстендил споделят, че досега в района няма регистрирани масови отравяния при медоносните пчели.

Съгласно законовите изисквания е необходимо пръскането на посевите и градините да се извършва през тъмната част на денонощието. Минимум пет дни преди това стопаните трябва да са уведомили пчеларите в района.

 

Сродни публикации