ПРСР 2014-2020 в момента е в процес на разработване, тя търпи промени, корекции и подобрения » Съвети в земеделието

февруари 21, 2024

ПРСР 2014-2020 в момента е в процес на разработване, тя търпи промени, корекции и подобрения

Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 в момента е в процес на разработване, тя търпи промени, корекции и подобрения, каза Таня Дъбнишка, експерт от Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ). Тя обясни, че в правилника, според който трябва да работи сформираната със заповед тематична работна група към Министерство на земеделието и храните за новата ПРСР е разписано, че трябва да се приемат промените и предложенията от квалифицирано мнозинство, но в последната работна група не се е стигнало до гласуване на предложения. ''Някои представители на организации си тръгнаха, засегнати, че тяхното присъствие е взето по-скоро ккато проформа, че не са взети основни забележки и предложения. Но като цяло, стъпвайки на самия процес по разработването на една програма, без емоции, моето мнение е – не е приключил процесът по разработването на ПРСР, предстоят нови заседания на тематичната работна група, където да бъдат обсъдени както предложенията, които МЗХ очаква от членовете'', посочи Таня Дъбнишка. По думите й, е необходимо едновременно, в комплект, да бъдат разгледани и предложенията на тематичната работна група, и забележките на Европейската комисия. Съобразно законовата процедура, паралелно с разработването на Програмата, върви и т.нар. екологична оценка, което е процедура по екологичното законодателство. Разработено е техническото резюме при същинската част на екологичната оценка, която отделно също има задължения по Закона за опазване на околната среда да има обществено обсъждане преди да бъде окончателно приета ПРСР. ''Тоест, това са моменти, в които всички експерти, включени в процеса, могат да изкажат своите забележки, притеснения, критики, коментари. Екологичната оценка измерва всички заложени цели, показатели, по които ще бъдат измервани съответно постигнатите цели, което е изключително важен момент от нашето законодателство'', посочи още Таня Дъбнишка. Тя обясни още, че самата екологична оценка ще е тази, която ще определи дали ПРСР е устойчива, до какво би довела по отношение на социални аспекти, на конкурентно развитие, екологични аспекти – всичко, което е залегнало в ПРСР. Към момента вече е публикуван доклад, а след като изтече законовият срок за запознаване с доклада, ще има и обществено обсъждане.

 

За автора

Сродни публикации