Проф. д-р Христина Янчева остава ректор на Аграрния университет - Пловдив още един мандат » Съвети в земеделието

април 10, 2020

Проф. д-р Христина Янчева остава ректор на Аграрния университет – Пловдив още един мандат

Избраха проф. д-р Христина Янчева за ректор втори мандат на Аграрния университет – Пловдив.

Тя бе единствен кандидат за поста като получи подкрепата на 139 от общо 157 делегати на Общото събрание на ВУЗ-а.

Кариерното развитие на проф. Янчева от студентските години до днес е свързано с Аграрния университет – Пловдив и катедрата по Растениевъдство.

Има над 100 научни публикации и 6 книги на български, английски и руски език. Тя е гост-професор в три университета в Република Казахстан, научен ръководител на 9 докторанти от страната и чужбина.

Янчева е била заместник-декан на Факултета по агрономство два мандата, както и заместник-ректор по международно сътрудничество, по учебната дейност, и.д. ректор, а през януари 2016 г. е редовно избрана за ректор на Аграрен университет – Пловдив.

След избора новият стар ректор заяви, че за нея Аграрният университет е не само работа, а и мисия.

 

За автора

Сродни публикации