Професионалното образование ще разреши проблема с липсата на висококвалифицирани кадри в селското стопанство » Съвети в земеделието

май 25, 2024

Професионалното образование ще разреши проблема с липсата на висококвалифицирани кадри в селското стопанство

Професионалното образование ще разреши проблема с липсата на висококвалифицирани кадри в селското стопанство. Това заяви министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков на форум на тема: „Училището и бизнеса – ръка за ръка“ в Павликени. По думите му, модерното образование трябва да бъде интегрирано, за да бъдат обучавани и изграждани знания и умения в учениците. Хартата за пратньорство между местния бизнес в Павликени и Професионалната гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“, според министъра, е закъсняла мярка, но все пак предприемайки я, ще бъдат разрешени някои върпоси в интерес както на бизнеса, така и на образованието. „Смятам, все пак, че е навременна, защото често ни обвиняват несправедливо. Бизнесът ни обвинява, че готвим кадри, които не са готови за производството, училището от своя страна не може да набере съответните ученици, на които да даде съвременно обучение”, каза министър Греков. Той добави, че с подписването на Харатата три институции си подават ръка – бизнеса, училището и общината, което ще помогне да бъдат направени реформи в професионалното образование. „Знаете, че само за последните няколко години селскостопанският парк се измени напълно и тези спвециалисти, които излизат от училище, в някои случаи дори не могат да управляват тези машини”, посочи още министър Греков. Той изказа мнение, че е необходимо бизнеса да участва в целия процес – от изготвянето на учебните програми и планове до финала, когато вече учениците се превърнат в специализирани кадри, готови да се включат в екипа на дадена фирма и предприятие. Според проф. Греков подписването на хартата в Павликени е общозначим акт за всички 76 професионални гимназии в страната. Работата ръка за ръка между бизнеса и училището ще доведе до преструктуриране на училищата и на учебните планове. „В някои градове има училища, които предлагат една и съща специалност. Трябва да се направи и вертикална координация с висшите училища, която да даде безпрепятствено движение на онези ученици, които биха искали да продължат обучението си”, добави министър Греков.

 

За автора

Сродни публикации