Променя се Правилникът за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи » Съвети в земеделието

юни 06, 2023

Променя се Правилникът за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи

Акценти

  • Ще се намали административната тежест при промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди

На 13 август Министерският съвет прие промени в Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи.

Чрез тях следва да се намали административната тежест за физическите и/или юридическите лица, които провеждат процедури за:

  • – промяна на предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди;
  • – включване на земеделска земя в границите на урбанизираните територии;
  • – създаване на нови урбанизирани територии.
 

Сродни публикации