Променя се и Законът за посевния и посадъчния материал » Съвети в земеделието

април 25, 2024

Променя се и Законът за посевния и посадъчния материал

Акценти

  • Промени има и в текста за таксите за сортоизпитване

Всеки производител вече ще  води книга за произхода и количеството на посевния и посадъчния материал.

В рамките на десет работни дни вече ще могат да се отстраняват нередовности по всички видове заявления, които се подават и за които досега такъв срок не е бил предвиден.

Овощните видове вече не трябва да отговарят на изискванията за биологични и стопански качества за почвено-климатичните условия на страната както беше преди. Предвидено е изпитанията вече да се провеждат само по преценка на селекционера.

Промени има и в текста за таксите за сортоизпитване.

Всеки производител ще трябва да води книга за произхода и количеството на посевния и посадъчния материал.

Изменения има и в текстовете, свързани с вноса и износа на посевен и посадъчен материал от и за трети страни.  Семената и посадъчният материал, които се внасят ще трябва да отговарят на изискванията за еквивалентност на ЕК. Отпада задължението за провеждане на грунтов контрол.

 

За автора

Сродни публикации