Променя се изискване за био пасищата по Мярка 11 "Биологично земеделие" » Съвети в земеделието

май 19, 2021

Променя се изискване за био пасищата по Мярка 11 „Биологично земеделие“

Акценти

  • За площите над 50 ха ще се предоставя финансово подпомагане в размер на 5% от изчислената ставка

Постоянно затревени площи  няма да могат да се заявяват без биологични животни.

Комитетът за наблюдение за ПРСР 2014-2020 одобри днес две предложения за промени в текстовете за Мярка 11 „Биологично земеделие“.

Първата промяна касае подпомагането за групите на полските и ароматните култури.

За да се гарантира, че средствата (в размер на 40 млн. евро) по мярката ще са достъпни до повече дребни земеделски стопани, подпомагането ще е в размер на 100% от изчислената ставка за първите 50 ха. от стопанството. За площите над 50 ха ще се предоставя финансово подпомагане в размер на 5% от изчислената ставка.

С втората промяна се въвежда изискване за гъстота по направление „Биологично растениевъдство“ 1 ЖЕ на най-малко 2 ха. Животните трябва да бъдат сертифицирани. Тази реформа се въвежда, тъй като досега много бенефициенти са получавали подпомагане за биологични пасища или ливади, без да обвързват отглеждането на биологични животни.

Очаква се официално решение на ЕК за одобрение на изменението на програмата.

 

За автора

Сродни публикации