Предстоят промени по Мярка 11 Биологично земеделие » Съвети в земеделието

август 10, 2022

Предстоят промени по Мярка 11 Биологично земеделие

Акценти

  • Промените имат за цел уеднаквяване националната номативна база

С Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. се предвиждат промени в Мярка 11 „Биологично земеделие“. Промените имат за цел уеднаквяване националната номативна база, като се съобразят настъпилите изменения в европейското и национално законодатлество.

Основно промените са насочени в ограничаването и избягването на риска от двойно финансиране. Коригират се ставките за подпомагане на полските култури, включително фуражните. Разграничаването се въвежда на заявени площи  преди и след 01.01.2018.

Друга основна част от предложените изменения и допълнения са свързани с получени бележки от ДФЗ-РА, които касаят прилагането на мярката. Прецизират се текстове относно прекратяването на ангажименти от ДФЗ-РА и начина на възстановяване на средства при прекратяване на ангажименти. По този начин се цел избягване на различно тълкуване и начина, по който ДФЗ-РА изчислява процентното съотношение при географски припокривания. Отделно се внася по-голяма яснота при прехвърляне на ангажимент, както и се прецизират сроковете за преминаване на обучение.

Допълват се разпоредбите относно документите, удостоверяващи произведена биологична продукция.

Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ можете да прочетете ТУК.

Агенция за биологична сертификация ООД
 

Сродни публикации