Предстоят сериозни промени за биологично производство

октомври 03, 2023

Предстоят сериозни промени за биологично производство

Акценти

  • Ще има задължителни проби при приключване на преходния период
  • Предвидени са сериозни наказания при документални несъответствия
  • Очакват се множество финансови санкции

В ход е общественото обсъждане на Проекта на Наредбата за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица. Нормативния документ е изцяло нов и трябва да замени настоящата Наредба № 1 от  7 февруари 2013 г.

 

Започна общественото обсъждане на предложените промени в наредбата за биопроизводство

 

Сектора на биологичното производство претърпя значителен растеж през последните години.  Проведените одитни мисии от страна на Европейската комисия и Сметна палата продиктуваха въвеждане на промени в подзаконовата нормативна уредба на национално ниво.

Поради засиления интерес към субсидиите за биологично производство броя на оператори в система за контрол нарасна значително, което доведе до изчерпване на планирания финансов ресурс по Мярка 11 „Биологично земеделие“. Този факт беше последван от огромно недоволство на операторите за биологично производство.

За да се регулира растежа на сектора и изчистят редицата пропуски, констатирани в системата за контрол при извършените проверки от страна на ЕК, на няколко пъти бяха въвеждани изменения в националната нормативна база. Въпреки това, порочните практики не бяха прекратени и това доведе до още сътресения в сектора. След въвеждане на методика за намаляване и отказване на плащанията по Мярка 11, много от бенефициентите по мярката останаха без субсидии, заради надвишения минимален период на преход. Това нанесе най-голям удар върху пчеларите.

 

АБС ЕООД – 336х280

 

В следствие хода на развитие на сектора е необходимо въвеждането на изцяло нова наредба, която се очаква да изчисти неуредиците в сектора и да въведе в нормална рамка неговото развитие. При по-детайлен преглед на проекта на нормативния документ обаче, възникват известни притеснения, че планираните промени ще доведат до още много санкции за операторите.

 

Предвижда се задължително вземане на проби при приключване на преходния период. Това повдига въпроса – Кой ще плаща за тях? Този въпрос си задават както малките стопани, така и тези с големи площи и много парцели. При тях се очаква пробите да са доста по-голям брой, заради по-големия брой имоти.

 

Друго изменение, което прави впечатление е въвеждане на изискване за контрол на площите с идентификация съгласно КВС и КК. Това ще сложи край на управлението на парцелите с идентификацията на парцелите съгласно ИСАК. Тогава ще се наложи за всеки един от заявените за подпомагане по Мярка 11 парцели да се посочи кои са реалните парцели, които се включват под контрол. Предвид ежегодните измененията в допустимия слой за подпомагане се създава предпоставка за постоянно включване и изключване на парцели по КВС и КК, което неминуемо ще доведе до финансови санкции и възможно прекратяване на ангажиментите на стопаните, които заявяват площи по споразумения.

 

Финансови санкции предполагат и измененията в Приложение № 3 от новия нормативен документ. Според него, при липсващ документ, примерно фактура, на оператора ще се налага предпоследната по степен санкция, за която ще се уведомява Държавен Фонд „Земеделие“. А какви ще са последствията от това – всеки може да се досети сам.

 

Това са част от причините, поради които е добре всеки заинтересован да изкаже становище по планираните изменения. Всеки желаещ може да коментира ТУК или да отправи официално становище до Министерство на земеделието, храните и горите.

 

Изтегли:

Проект на наредба

Проект на доклад (мотиви)

 

Сродни публикации