Промени в Закона за подпомагане на земеделските производители влизат в НС » Съвети в земеделието

февруари 24, 2024

Промени в Закона за подпомагане на земеделските производители влизат в НС

Акценти

  • Измененията са внесени от председателя на Комисията по земеделие Мария Белова и група народни представители

Възможна е промяна и в състава на Комисията по земеделието и храните.

В седмичната програма на народното събрание е предвидено на първо четене да бъдат разгледани промени в Закона за подпомагане на земеделските производители.

Измененията са внесени от председателя на Комисията по земеделие Мария Белова и група народни представители. Съгласно предложението им отношенията между фонда и бенефициерите на държавни помощи, безвъзмездна финансова помощ и субсидии следва да се уреждат с административни договори или административни актове.

Чрез промените ще се увеличат правомощията на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“. Той ще получи правото да издава актове за установяване на публични държавни вземания. Това ще се случва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Той ще може да взема и решения за налагане на корекции по реда на Закона за управление средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Освен това народните представители може да направят промени в състава на Комисията по земеделието и храните. Д-р Даниела Дариткова е вносител на това предложение. С него се предлага депутатът Васил Цветков да бъде избран за член на Регионална комисия.

 

Сродни публикации