Какво се промени в Закона за опазване на земеделските земи » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Какво се промени в Закона за опазване на земеделските земи

Акценти

  • Облекчени ще бъдат процедурите при включването на земи в границите на урбанизираните територии

Намалява се административната тежест за физическите и юридическите лица в определени случаи

Министерският съвет одобри промените в Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи. Освен това прие и тези в Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение . Това стана ясно от съобщение на правителствения пресцентър.

Физическите и юридическите лица, които провеждат процедура за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди вече ще са по-малко административно обременени.

Отменено е задъжението за представяне на проект на подробен устройствен план в случаите при подаване на искане за утвърждаване на площадка за проектиране.

Намалява се и административната тежест върху гражданите и бизнеса. Това важи за случаите, когато се определя площадка или трасе за нуждите на физическо или юридическо лице. Тук става въпрос за разположените такива върху земи от държавния поземлен фонд.

Облекчени ще бъдат и процедурите при включването на земи в границите на урбанизираните територии (населени места и селищни образувания). Така ще е и при провеждането на търгове за отдаване под наем или аренда на свободните земи от държавния поземлен фонд. По-лесно ще се осъществява и отдаването на заетите с трайни насаждения земеделски земи от държавния поземлен фонд.

 

Сродни публикации