Промениха Закона за водите в защита на рибопроизводителите » Съвети в земеделието

май 25, 2024

Промениха Закона за водите в защита на рибопроизводителите

Акценти

  • Производителите на аквакултури вече няма да имат ангажимента да монтират измервателни уреди във водните обекти

Намалява се административната и финансова тежест за рибопроизводителите

Вчера бяха гласувани окончателните промени в Закона за водите. Заради тях производителите на аквакултури вече няма да имат ангажимента да монтират измервателни уреди във водните обекти.

Предвидено е производителите на риба да не заплащат такса за водовземане от воден обект за аквакултури и свързаните с тях дейности.

Тези промени облекчават значително финансовите и административните задължения, които имаха досега малките риобопроизводители. Те представляват около 80% от общо регистрираните. Този режим за аквакултурите е в сила за 9 страни, от тях 8 са членки на ЕС.

Заетите в бранша са изключително доволни от промените. Много от тях коментира, че монтирането на измервателни устройства им е непосилна задача заради липса на техническа възможност в повечето от рибните стопанства.

Пример за това беше даден с реките. През зимните месеци те замръзват, а през пролетта, когато снеговете се стопят нивото на водата се вдига и това дори причинява наводнения. При тези обстоятелства е много трудно да е следи местонахождението на евентуално поставени водомери.

Според представители на ГЕРБ именно тези промени осигуряват пазарна защита за българските рибопроизводители. Тенденция показва, че през последните години много чужди страни, където подобна такса няма, успяват да завладеят българския пазар.

 

Сродни публикации