Производство на праскови » Съвети в земеделието

септември 23, 2019

Производство на праскови

 Съвременни методи за производство на праскови

 

При съвременните методи на производство с много важна е гъстотата на дръвчетата. Ако до скоро се садяха по 60 дръвчета на декар, сега при новите интензивни методи броят им достига до 100 –130 дръвчета

Вторият и много важен елемент на съвременното производство е ранното встъпване в плододаване. Още на втората година се получават добиви от 700 кг от декар, а през третата година се достига до 1500 -2000 кг. През четвъртата година се достига до оптимални количества от 3 т. от декар. Добивите от едно дръвче са по-малки, но по-големият им брой определя и по-голямото производство от декар.

В съвременните методи на производство се използва посадъчен материал от две пъпки за по-голяма сигурност. Като важен елемент на съвременното производство е вретеновидната корона. Тя се постига чрез лятна резитба и има редица преимущества. При вретеновидната корона се постига значително по-голям брой на дръвчета на декар и съответно – по-големи добиви. Освен това при пропадане на някое от дърветата мястото му се попълва с короната на друго и така се оптимизира площта на градината.

Добре е да се напоява капково и да се мулчира. При мулчирането почвата в редовата ивица, или под короните на дърветата се покрива с черно фолио. При тази практика се предотвратява развитието на плевелната растителност, рязко се намалява изпарението на водата, а валежите проникват през мулча и напояват почвата. Кореновата система се развива почти до повърхността на почвата, което подобрява минералното им хранене. Тази система може много успешно да се използва в малки дворни градини. Някои от производителите обаче изказват известни резерви към тази новост в технологиите, защото се опасяват от появата на гризачи под мулча.

При интензивното производство на праскови характерен момент е сравнително краткият живот на насажденията. Оказва се, че е икономически по-изгодно едно дърво да се използва 10-12 години, след което да бъде заменено с ново.

 

Пазарът

За съжаление на производителите изкупните цени на прасковите за консервиране се движат между 30 и 40 стотинки за килограм, което не ги удовлетворява.

Според експерти цените на праскови за сокове и консерви се определят от тези на гръцкия пазар, а те в момента са 20-23 евроцента за килограм. Основните фирми, които изкупуват в България са производителите на сокове ВВВ и Флорина, Фруко и Карнобатплод и те се съобразяват с тези цени.

Трудно може да се очаква, че могат да се запазят високи цени, но въпреки това производството на праскови си остава печелившо и привлекателно.

 

 

ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА 1 ДКА ТРАЙНО НАСАЖДЕНИЕ – ПРАСКОВА

 

Условия: Площ 1 дка

Схема на засаждане 5/3 м

Брой дръвчета на 1 дка 67 бр.

Работна заплата на 1 ч/ден 10 лв.

 

Практики Мярка Количество на

1 дка

Ед.

цена

Общо за 1дка Бр.наднци

за

1 дка

Общо ФРЗ 

за 1дка

1. Почистване на терена 1 10.00
2. Товарене на мин.торове 0.1 1.00
3. Разхвърляне на дка 1 3.00 3.00
4. Риголване дка 1 40.60 40.00
5. Оборски тор т 4 4.00 16.00
6. Превоз на оборски тор курс 1 20.00 10.00
7. Разхвърляне на обПгор дка 1 3.00 3.00
8. Оран дка 1 10.00 10.00
9. Маркиране 0.2 2.00
10. Изкопаване на ями/дървета/ Бр. 67 0.50 33.50
11. Изкопаване на ями /колове/ограда Бр. 21 0.50 10.50
12. Посадъчен материал бр. 67 4.50 301.50
13. Колове – ограда бр. 21 534 112.14
14. Временно съхранение 0.3 3.00
15. Мрежа – ограда кг 94 1.68 157,92
16. Подготовка на посадъчния материал 0.2 3.00
17. Засаждане 1.5 15.00
18. Вода за напояване м3 3 0.20 0.60
19. Поставяне на колове-ограда 1.3 15.00
20. Опъване на тел – ограда 1.00 10.00
21. Обвиване на стъблата 1.00 10.00
22. Полиетилен кг 3 2.80 8.40
23. Сезал кг 1 3.50 3.50
24. Торове и РЗ препарати дка 1 150.00 150.00
ВСИЧКО: 870.06 6.8 68.00

 

Непредвидени разходи 3 % 28.14 лв.

ВСИЧКО РАЗХОДИ за 1 дка 966.20 лв. 

 

За автора

Сродни публикации