Производството на картофи в Европа расте » Съвети в земеделието

февруари 24, 2024

Производството на картофи в Европа расте

Акценти

  • Ръстът в търсенето за преработка и износ са причина за увеличението на производството

Производителите в Северозападна Европа имат затруднения с напояването на площите.

Въз основа на данни от Северозападните европейски производители на картофи става ясно, че сериозно се увеличават площите заети с картофи. Очаква се окончателните цифри за размера на увеличението в отделните страни да бъде публикувано в началото на месец юли. Предварителните оценки показват, че ръстът спрямо 2018 г. е 2,4%, а спрямо данните от преди 5 години – 8,4%.

Очаква се тази година цифрите да покажат по-високи производствени разходи, в които влизат тези за семена, наем на земя и др.

Към момента данните сочат, че сравнени спрямо процентния ръст за година, на първо място сред производителите на картофи се нарежда Германия. Тя е с увеличение от 3,5%, или 184,750 ха. След нея е Белгия с 3,3% и 97,587 ха. Трета е Франция с 3,0% и 147,00 ха. Четвърта е Холандия с 1,7%, или 78,500 ха. Пета позиция заема Великобритания с вероятните 0,7% и 101,778 ха заети с картофи.

Във всички от горепосочените държави тази година засаждането на картофи е започнало по-рано. Заради по-ниските температури през периода на вегетация сега реколтата е на средно ниво. Очаква се ранното производство в Белгия и Германия да се прибира предимно около средата на юли, но е възможно и закъснение.

Увеличението на производството е обусловено от ръста в търсенето за преработка и износ. Очаква се през следващия сезон нуждата от картофи да нарасне още повече, защото няма да има пренасяне на реколтата от 2018 г.

Според производителите свободните количества картофи на склад са твърде малко. Преработвателната промишленост все повече увеличава търсенето и суровините се изкупуват бързо.

Едно от предизвикателствата пред всички производители е напояването на посевите. Проблемът се корени в по-ниските нива на язовирите, кладенците и земните резерви. Необходимо е да се осигури достатъчно вода, за да се развиват картофите.

 

Сродни публикации