Производството на захар в Европа расте » Съвети в земеделието

юли 24, 2024

Производството на захар в Европа расте

Акценти

  • При захарното цвекло се наблюдава намаление на цените
  • Световните и европейските цени на захарта продължават да падат заради производители като Индия и Тайланд

По статистически данни през пазарната 2017/2018 г. производството на захар в Европа се равнява на 21,1 млн.т., което е с 24% над средното за последните 5 години. Това се дължи на увеличението от 16% на площите засадени със захарно цвекло, нарасналия с 8% добив и повишената захарност на културата. Голяма част от това производство е предназначено за световния пазар.

От края на април 2018 г. износът е почти 2,2 млн. т. захар. Този обем е 2,5 пъти повече от изнесеното количество за същия период на предходната година. За пазарната 2017/2018 г. се очаква износът на захар да достигне 3,2 млн.т. За сметка на това вносът намалява и се очаква до края на 2018 г. да достигне стойност от 1,2 млн. т.

Световните и европейските цени на захарта продължават да падат заради производители като Индия и Тайланд. Те осигуряват за световните пазари големи количества захар. Това им позволява да упражняват по-висок натиск върху цените в световен мащаб.

Само за сравнение за май 2018 цените бяха както следва:

  • 282 евро/т. – цена на световните пазари;
  • 368евро/т. – цена на европейските пазари.

Тези безпрецедентно ниски стойности са под референтната цена от 404 евро/т. Свръхпредлагането и премахването на производствените лимити на ЕС са част от причините за драстичния спад.

При захарното цвекло също се наблюдава намаление на цените спрямо миналогодишните.

Заради неблагоприятните климатични условия през месец март тази година, в много от страните производители, засаждането на захарни култури за пазарната 2018/2019 г. беше забавено. Въпреки благоприятното време в месеците след това, все още не е ясно дали това закъснение ще окаже влияние върху добивите на захарно цвекло и неговото захарно съдържание. Очаква се добивите за следващата пазарна година да бъдат с 5% по-ниски. Според прогнозите производството също ще се понижи с 5% спрямо тази година, достигайки до 20,1 млн.т. Дори тези предварителни оценки да се окажат верни, тези обеми са с 14% над средните за последните 5 години. В световен мащаб обаче също се очаква понижение в количеството произвеждана захар.

 

Сродни публикации