Производители в лозаро-винарския сектор ще бъдат подпомогнати от мярката „Кризисно съхранение на вино“ » Съвети в земеделието

септември 29, 2023

Производители в лозаро-винарския сектор ще бъдат подпомогнати от мярката „Кризисно съхранение на вино“

Акценти

  • В случай на недостиг, първоначално обявеният бюджет ще бъде увеличен така, че да удовлетвори всички винопроизводители, одобрени от ДФЗ

Производители в лозаро-винарския сектор ще бъдат подпомогнати чрез мярката „Кризисно съхранение на вино“ през финансовата 2020 г.

В момента тече общественото обсъждане на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г., с който се уреждат условията за прилагане на извънредната мярка. Срокът за обществени консултации е 14-дневен.

Мярката е насочена към винопроизводителите, които поради пандемията от COVID-19 няма да успеят да реализират за търговски цели своята продукция от вино в близките месеци.

Мярката представлява:

  • – предоставяне на финансова помощ за съхранение на бутилирано вино в данъчни складове;
  • – или на вино в съдове за съхранение в обектите за производство на вино.

Размерът на подпомагане е 0,04 лв. за литър вино за един месец на съхранение. Периодът на съхранение, за който винопроизводителите могат да кандидатстват, е от 4 май до 20 септември 2020 г.

Не се допуска извеждане на виното от склад преди да е изтекъл периода на съхранение, за който кандидатът по мярката е одобрен и е сключил договор с ДФЗ за предоставяне на финансова помощ.

Кандидатите по мярката ще могат да подават заявления в централно управление на ДФЗ. Бюджетът по мярката и периодът на прием ще бъдат определени със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ.

 

 

За автора

Сродни публикации