Производителите на лозя закупуват права за засаждане от Националния резерв до края на годината » Съвети в земеделието

юли 24, 2024

Производителите на лозя закупуват права за засаждане от Националния резерв до края на годината

Изпълнителна агенция по лозата и виното напомня, че производителите на лозя могат да се възползват от възможността за закупуване на права на засаждане от Националния резерв до 31 декември 2015 г., съобщиха от Изпълнителна агенция по лозата и виното. След този период тези права няма да могат да бъдат трансферирани, преотстъпвани или търгувани.От 1 януари 2016 г., Република България няма да разполага с права на засаждане от Национален резерв. Предвид последната реформа в сектор вино на ниво ЕС, от 2016 г., всяка държава-членка ще може да предоставя всяка година, до 2030 г., разрешение за право на засаждане на винени лозя в размер до 1% от действителния производствен потенциал (действително засадените площи с винени лозя). Съгласно новата схема за разрешителни за лозови насаждения, производителите няма да могат да участват за създаване на нови лозя по мярка „Преструктуриране и конверсия“ от Националната програма за подпомагане.При закупени права за засаждане от Национален резерв до 31 декември 2015 г., производителите ще могат да се възползват да засадят нови лозя по мярка „Преструктуриране и конверсия“ от Националната програма, до края на програмния период, а именно до 2018 г.

 

За автора

Сродни публикации