Произведеното зърно вече няма да се декларира на тримесечие » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Произведеното зърно вече няма да се декларира на тримесечие

Акценти

  • Веднъж годишно ще се подава декларацията, в която ще фигурира информация за цялото произведено зърно

Облекчиха административните задължения на зърнопроизводителите

На заседание днес Министерският съвет реши декларациите за произведените количества зърно вече да се подават веднъж годишно. Това е разписано в проект за изменение и допълнение на закона за прилагане на Общата организация на пазарите и земеделските продукти на Европейския съюз. Досега земеделските производители бяха задължени на всеки три месеца да подават заявление за произведените количества зърно. В тях трябваше да фигурира точната стойност и разпределение на продукцията според различните видове култури. Сега този ангажимент се променя. Веднъж годишно ще се подава декларацията, в която ще фигурира информация за цялото произведено зърно.

От 1 октомври 2017 г. от закона отпадат разпоредбите, които уреждат производствените квоти и одобрението на рафинериите и на производителите на изоглюкоза. Това се дължи на премахнатите квоти за захар и изоглюкоза в ЕС. Вече е приет и Регламента на Комисията, който определя задълженията за предоставяне на данни от страните-членки до ЕК. Изискуемата информация включва данни за цените, производството и пазара на загар и изоглюкоза.

 

Сродни публикации