Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти-публикувано на 9.10.2012 г. » Съвети в земеделието

юни 22, 2024

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти-публикувано на 9.10.2012 г.

Проектът на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за
земеделски и хранителни продукти е изготвен с цел създаване на процедура за избор на
оценяваща организация, която да измерва резултатите от действията на
промоционалната програмата.
Предвижда се извършването на оценките от действията да се възлага на външна
независима организация с експертен опит в дадената област, избрана в съответствие с
разпоредбите, приложими в съответната държава-членка, включващи и критериите, на
които трябва да отговаря избраната оценяваща организация. Това инициира
създаването на разпоредби в горепосочената Наредба за избор на оценяваща
организация.
Процедурата за избор на оценяваща организация следва процедурата за избор на
прилагаща организация като се осъществява чрез конкурс от предлагащата организация
по програмата. Кандидатите трябва да притежават технически и финансов капацитет и
експертен опит при реализиране на дейностите по оценяване. Предлагащата
организация предоставя в МЗХ цялата документация от конкурсната процедура за
избор на оценяваща организация, след което министърът на земеделието и храните
одобрява или отхвърля избраната организация от предлагащата организация по
предложение на Постоянната консултативна комисия за избор на промоционални
програми.
Предложените промени са в Глава Четвърта – Одобряване на организации,
прилагащи промоционалните програми.
Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение
на Наредбата за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални
програми за земеделски и хранителни продукти е съгласуван в съответствие с
разпоредбите на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация. Направените целесъобразни бележки и предложения са
отразени. Проектът не е свързан с изпълнение на актове на Европейския съюз, поради
което не е приложена справка за съответствие с европейското право.

Постановление-проект

 

Сродни публикации