Проект на Наредба за изменение на Наредба № 11 от 06 април 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 214 „Агроекологични плащания” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.-публикувано на 21.09.2012 г. » Съвети в земеделието

февруари 25, 2024

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 11 от 06 април 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 214 „Агроекологични плащания” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.-публикувано на 21.09.2012 г.

Naredba11

 

Сродни публикации