Проект на наредба за изменение на Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти » Съвети в земеделието

юли 13, 2024

Проект на наредба за изменение на Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти

С разработването на проекта на наредба ще се прецизират специфичните
изисквания при поене на гореспоменатите категории птици, като се постигне
съответствие с допустимите технологични параметри за отделните хибриди.
Проектът на наредба за изменение на Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за
ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти е съгласуван в
съответствие с разпоредбите на чл. 5, ал. 5 от Инструкцията за изготвяне и
съгласуване на проекти на нормативни актове в Министерството. Направените
целесъобразни бележки и предложения са отразени.

Проект на наредбата

 

Сродни публикации