Проектът на Закона за маслодайната роза получи одобрение » Съвети в земеделието

ноември 27, 2021

Проектът на Закона за маслодайната роза получи одобрение

Акценти

  • За създаването на насаждения ще се използва сертифициран посадъчен материал

Нужно е да се осигури гаранция за качеството на българското розово масло.

Днес на заседание на Министерския съвет беше одобрен проект на Закон за маслодайната роза. Чрез него произходът и качеството на продуктите от маслодайна роза ще бъдат гарантирани.

Създаването на закон за регулиране производството и преработката на рози е необходимо тъй като към момента такъв липсва. Така земеделските стопани ще трябва да отглеждат насаждения за създаването, на които са използвали сертифициран посадъчен материал.

Договори за изкупуване на маслодайна роза ще уреждат взаимоотношенията между производители и преработватели.

През последните години бяха създадени много насаждения с неясен и разнороден сортов състав. Това обуславя и разликата в качествата на продукцията, а освен това се наблюдава и свръхпроизводство на розов цвят.

 

Сродни публикации