Проекти по мярка 121 на ПРСР 2007-2013 ще се приемат от 24 юни до 5 юли » Съвети в земеделието

април 25, 2024

Проекти по мярка 121 на ПРСР 2007-2013 ще се приемат от 24 юни до 5 юли

Приемът на проекти по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) ще започне от 24 юни и ще продължи до 5 юли.
Това става ясно от заповед на изпълнителния директор на Държавен фонд земеделие Румен Порожанов, одобрена в петък, 7 юни от земеделския министър Димитър Греков, съобщават от АЗПБ.
В рамките на приема ще се приемат проекти в следните направления:

• Инвестиции на кандидати, изпълняващи проекти по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”– бюджет 2 000 000 евро

• Инвестиции на кандидати, изпълняващи проекти по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” – бюджет 2 000 000 евро

• Инвестиции на кандидати в сектор „плодове и зеленчуци”, за култури определени в приложение към издадената заповед за прием – бюджет 10 000 000 евро

• Инвестиции на кандидати земеделски производители и признати организации на земеделски производители, с *изключение на кандидати с проекти за инвестиции насочени към производство, съхранение и продажба на културите от сектор „зърнено-житни“ и „маслодайни“ култури– с бюджет 17 000 000 евро

• Инвестиции за привеждане на съществуващите земеделски стопанства от сектор „Мляко“ и други животновъдни сектори извън сектор „Мляко“, в съответствие с изискванията на стандартите на Общността, включително инвестиции за прилагане на Нитратна директива – с бюджет 12 000 000 евро

*През определения период на прием на проекти ограничението не се прилага за кандидати с проекти изцяло насочени към инвестиции в сектор „Животновъдство“, в случай че инвестициите са само за задоволяване на собствените нужди на земеделското стопанство.

 

За автора

Сродни публикации