Проекти по Лозаро-винарската програма се приемат с предварително запазени часове » Съвети в земеделието

септември 24, 2023

Проекти по Лозаро-винарската програма се приемат с предварително запазени часове

Акценти

  • На интернет страницата на ДФЗ кандидатите могат да намерят списъци с често допускани грешки и образци на документите по двете мерки

Приемът по мерки „Популяризиране в трети държави“ и „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019 – 2023 г. ще се извърша с предварително запазени часове.

Промяната е във връзка с наложените противоепидемични мерки, свързани с разпространение на COVID-19 на територията на Република България.

Изискуемите документи по двете мерки ще се подават:

  • – лично;
  • – чрез упълномощено лице в Централно управление на ДФ „Земеделие“, ул. Гусла 3, отдел „Вино, промоционални програми и лицензии“.

Часовете за прием ще се записват на следните телефони: 02/81 87 513, 02/8187 517 и 02/8187 534.

Запазването на часове се предприема с цел осигуряване на условия, щадящи здравето на бенефициентите, както и тяхното удобство. По този начин ще може да се съблюдава броят бенефициенти, планиращи да депозират документи, в конкретен ден. Така ще се избягва тяхното струпване в сградата на ДФЗ.

Срокът за подаване на документи по мярка „Популяризиране в трети държави“ е от 17 февруари до 31 март 2020 г.

Срокът за подаване на документи по мярка „Инвестиции в предприятия“ е от 16 март до 10 април 2020 г.

На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ кандидатите могат да намерят списъци с често допускани грешки и образци на документите по двете мерки.

За бенефицентите по мярка „Популяризиране в трети държави“ се напомня, че вместо досегашните 50 % ще могат да получат до 60 % европейско финансиране за промоции на вино на пазарите извън ЕС.

От по-високия размер на европейско финансиране ще могат да се възползват всички кандидати, чиито проектни предложения са подадени и одобрени в срок от 12 месеца, считано от 03.02.2020 г.

От своя страна кандидатите по мярка „Инвестиции в предприятия“ ще могат да кандидатстват:

  • – за закупуването на нови машини и съоръжения, свързани с процеса на производство и съхранение на вино;
  • – за строително-монтажни работи по изграждане, надстрояване, пристрояване и/или реконструкция на сгради, предназначени за производство и съхранение на вино, контрол на качеството на произведените вина и др.
 

За автора

Сродни публикации