Проекти за близо милиард лева бяха подадени по подмярка 4.1 на новата ПРСР » Съвети в земеделието

май 29, 2024

Проекти за близо милиард лева бяха подадени по подмярка 4.1 на новата ПРСР

Проекти, предвиждащи инвестиции в земеделските стопанства на стойност 966 306 425,32 лв., бяха подадени в рамките на приема на документи за покупка на земеделска техника по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Крайният срок за подаване на заявления, свързани само с инвестиции за закупуване на земеделска техника, изтече на 18 май. Размерът на заявената субсидия за тези проекти е в размер на 531 318 636,64 лв. Общият брой на подадените заявления е 2168.

Най-много проекти за модернизация на стопанствата са подадени в област Плевен – 180 броя, следвани от Пловдив – 164 броя и Бургас – 150 броя. Най-малко кандидати има от областите Кърджали 13 броя и Смолян 2 броя. Най-много документи са подадени в последните три дни преди изтичане на крайния срок. На 14 май – 242, на 15 май – 338, а на 18 май – 425 проекта.

Продължава приемът на документи за подпомагане по мярка 4.1 за проекти, които предвиждат инвестиции извън закупуването на земеделска техника (например строително-монтажни работи, трайни насаждения и др.) или комбинация от двете възможности. Крайният срок за тях изтича на 8  юни.

Сумата на субсидията за подадените към момента проекти надвишава значително бюджета от 150 милиона евро, предвиден по настоящия прием по подмярка 4.1. Това вероятно ще наложи преминаване към процедура по ограничен бюджет, което означава, че ще се прави ранкинг на проектите. Така с предимство ще се финансират тези, които са събрали най-голям брой точки.

 

За автора

Сродни публикации