Продължава теренното оценяване на здравословното състояние на горите » Съвети в земеделието

февруари 25, 2024

Продължава теренното оценяване на здравословното състояние на горите

Експерти от трите лесозащитни станции продължават теренните обходи във връзка със здравословното състояние на горите и прогнозираните лесозащитни мероприятия.

Проверките се извършват при спазване на мерките по заповедите на:

  • – министъра на здравеопазването и изпълнителния директор на ИАГ за извънредното положение.

До момента е извършена фитосанитарна оценка на:

  • – над 850 000 фиданки;
  • – повече от 67 300 тополови;
  • – 3900 лешникови резници в 44 държавни и частни разсадника.

Съгласувани са 59 технологични плана за провеждане на лесозащитни мероприятия в горски разсадници и горски култури. Специалистите по лесозащита извършват лабораторни анализи за оценка на фитосанитарни проблеми в горите и определяне на причините за увреждане в тях.

Планираните мероприятия за запознаване на студенти и ученици от професионалните гимназии и висши учебни заведения с работата на лесозащитните станции се провеждат дистанционно.

 

За автора

Сродни публикации