Продължава сагата с охраната на язовирите, собственост на "Напоителни системи" » Съвети в земеделието

май 20, 2024

Продължава сагата с охраната на язовирите, собственост на „Напоителни системи“

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени заповед на министъра на земеделието за класиране на участниците в търг за охранителни фирми на  21 язовира, стопанисвани от „Напоителни системи“.

Нито едно от лицата, включени в състава на оценителната комисия, не притежава необходимата професионална квалификация и практически опит, съобщи КЗК. Според Комисията това нарушение е съществено и затова всички действия на комисията по оценка и класиране са  незаконосъобразни.

През февруари тази година стана ясно, че Министерството на земеделието и храните дължи над 1,1 млн. лева за охраната на 22 язовира с национално значение. Представители на охранителните фирми сигнализираха, че работят без договор с агроминистерството и с "Напоителни системи", тъй като държавните институции отказват да сключат изтекли контракти.

Междувременно фирмите са работели с протоколи за извършените услуги и въз основа на това са били плащани услугите им, но не са имали договори. Плащанията в един момент са спрели.

След това агроминистерството обяви обществена поръчка за охраната на язовирите, като фирмите трябваше да извършват тази дейност за срок от 3 години.

„Напоителни системи“ отговаря за 21 язовира, публична държавна собственост: „Тича”, „Цонево”, „Бели Лом”, „Съединение”, „Ястребино“, „Кула”, „Огоста”, „Рабиша”,  „Горни Дъбник”, „Сопот”, „Ахелой”, „Жребчево”, „Малко Шарково”, „Порой”, „Тракиец”, „Панчарево”, „Пчелина”, „Пясъчник”, „Домлян”, „Дяково” и „Тополница”.

Сега КЗК връща процедурата от етап назначаване на състав на оценителната комисия в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

Междувременно от Министерството на земеделието и храните (МЗХ) уточниха, че язовирите, за които министерството отговаря и попадат в обхвата на върнатата от КЗК обществена поръчка, ще продължат да бъдат охранявани. В момента тази дейност се извършва от служители на „Напоителни системи“, като търговското дружество има лиценз за охранителна дейност.

 

За автора

Сродни публикации