Продължава пръскането срещу комари по поречието на река Дунав » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Продължава пръскането срещу комари по поречието на река Дунав

Акценти

  • При промяна на метеорологичните условия ще се коригира и графикът на работа

Третиранията ще бъдат извършени с препарат Ефциметрин 10 ЕК.

Пръскането срещу комари ще продължи от 16 юли 2019 г., вторник. Обработките на засегнатите площи по поречието на река Дунав ще се извършват чрез авиационно третиране. От Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) оповестиха, че ще бъде обхваната ивица от приблизително 2 км южно от брега на река Дунав от сръбската граница до Никопол.

За 17 юли, сряда, е планирано да бъдат третирани площите от село Сомовит до сухоземната ни граница с Румъния.

При промяна на метеорологичните условия ще се коригира и графикът на работа.

Площите, които предстои да бъдат обработвани, са определени от съответните общини.

Третиранията ще бъдат извършени с препарат Ефциметрин 10 ЕК. Той е от семейството на пиретроидите.

При изпълнение на предстоящите мероприятия ще бъдат спазени разпоредбите на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. Тя урежда мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

От БАБХ напомнят на пчеларите да предприемат мерки по опазване здравето на пчелите. Стопаните на пчелините, разположени между село Сомовит и град Никопол, следва да имат предвид, че там пръсканията ще са и двата дни. Повече и по-подробна информация може а бъде предоставена от съответната община.

 

Сродни публикации