Продължава пръскането за комари по Дунав » Съвети в земеделието

февруари 24, 2024

Продължава пръскането за комари по Дунав

Акценти

  • БАБХ напомня на пчеларите да предприемат мерки по опазване здравето на пчелите

От 18  юли 2019 г. продължават инсектицидните обработки чрез авиационно третиране срещу комари на засегнатите площи по поречието на река Дунав.

Ще бъде обхваната ивица от приблизително 2 км южно от брега на река Дунав от сръбската граница до Никопол.

Планирано да бъдат третирани площите от село Сомовит до сухоземната ни граница с Румъния утре.

Графикът ще бъде коригиран при промяна в метеорологичните условия.

Площите, които ще бъдат обработвани, са определени от съответните общини.

Препаратът, с който ще се извършат третиранията, е от семейството на пиретроидите – Ефциметрин 10 ЕК.

Третиранията ще се извършат при спазване разпоредбите на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) напомня на пчеларите да предприемат мерки по опазване здравето на пчелите, като стопаните на пчелините, разположени между село Сомовит и град Никопол, следва да имат предвид, че там пръсканията ще са и двата дни. За повече и по-подробна информация се обръщайте към съответната община.

За предстоящите мероприятия са уведомени областните управители и кметовете на съответните общини.

 

За автора

Сродни публикации