Продължава приемът на заявленията за помощ по Кампанията за директни плащания 2020 » Съвети в земеделието

септември 28, 2023

Продължава приемът на заявленията за помощ по Кампанията за директни плащания 2020

Акценти

  • Вижте още указания за подаването на заявления в новината

Приемът на заявления за подпомагане по Кампанията за директни плащания 2020 г. продължава при непрекъснат процес на обслужване на земеделските производители.

Областните и Общинските служби „Земеделие“ в страната работят със стопаните, спазвайки мерките за дезинфекция и препоръките на здравните власти. Към момента са подадени общо над 21 500 заявления чрез ИСАК и Системата за електронни услуги (СЕУ).

Припомняме, че в СЕУ на ДФЗ е възможно регистрирането на данни по заявленията за подпомагане за кампания 2020. Тя е достъпна само за регистрирани потребители. Регистрацията в системата става с подаване на заявка от секция „Потребителски панел“ ТУК. 

Земеделските стопани могат да се ориентират спрямо данните си в заявлението за 2019 г.

На Интернет страницата на ДФЗ, меню „Директни плащания 2014-2020“, секция „Кампания 2020“, са публикувани образци на заявлението. Стопаните могат да се информират за схемите, включени в него. За схемите за обвързана подкрепа за животни е необходимо да бъдат посочени единствено схемите, за които се иска подпомагане.

В ИСАК съществува улеснено заявяване на всички допустими животни по отделните схеми и не е необходимо изрично изброяване на ушни марки.

Важно за коректното въвеждане на предварителните данни е актуализирането на тези, поддържани в информационната система на БАБХ. За схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производство, не е необходимо да се посочва животновъден обект, а само желание схемата да бъде включена в заявлението при условие, че кандидатът има сертифицирани данни за животните към референтен период.

Подробна информация за схемите за директни плащания е налична в наръчника за кампания 2020, достъпен на следния адрес.

Тези от тях, които не използват СЕУ, могат да подадат заявленията си по електронен път.

Стопаните трябва да посочат:

  • – обработваните от тях площи и отглеждани животни;
  • – схемите и мерките, за които желаят да кандидатстват.

Информацията се изпраща по електронната поща до съответната Общинска служба „Земеделие“, в която се намират площите или където е постоянният адрес на физическите лица/адрес на регистрация за юридическите лица.

На Интернет страницата на всяка Областна дирекция „Земеделие“ е публикуван и нейният електронен адрес. При желание за отдалечена подготовка на заявлението за подпомагане земеделските стопани следва да изпратят на електронния адрес на общинската служба УРН или ЕГН/ЕИК, за което желаят да бъде създадено заявление за подпомагане за кампания 2020. След получаване на е-мейла от ОСЗ осъществяват телефонна връзка с бенефициента за потвърждение за стартиране подготовката на заявлението за подпомагане.

С цел улеснение на земеделските стопани при подготовката на данни за кампанията е възможна предварителна проверка за спазване изискванията за зелени плащания чрез въвеждане на данни в раздел „Полезна информация и справки“, секция „Калкулатори“ ТУК.

Също така стопаните могат да получат информация относно обработваните площи и отглежданите животни и схемите/мерките, и по телефон, като се свържат с ОСЗ по местонахождение на имотите или по постоянен адрес на физическите лица/адрес на регистрация за юридическите лица.

За земеделски производители, които нямат техническа или физическа възможност да използват електронните услуги, във всички ОСЗ в страната се приемат заявления за подпомагане, при спазване на всички мерки за дезинфекция.

С цел избягване на струпвания на едно място МЗХГ препоръчва очертаването на площи в заявленията за подпомагане за Кампания 2020 да се извършва в една общинска служба.

Земеделските стопани могат да въведат данни само на част или на всички ползвани площи по постоянен адрес на физическо лице /адрес на управление на юридическо лице. По служебен път заявленията ще бъдат изпращани към съответната областна структура на ДФ „Земеделие“.

 

За автора

Сродни публикации