Продължава изграждането на капани за улов на диви свине » Съвети в земеделието

ноември 30, 2022

Продължава изграждането на капани за улов на диви свине

диво прасе

Акценти

  • ЮЗДП призовава ловците след лов да изпират дрехите си при температура над 60 градуса

Във всички ловностопански райони на територията на Югозападното държавно предприятие са заложени общо 87 капана за улов на диви свине.

Вече 25 животни са уловени от началото на този месец. При индивидуален лов са отстреляни 94 броя животни. Целта на тези предприети мерки е да се намали популацията на дивите животни и по този начин да се ограничи разпространението на Африканаката чума по свинете.

Според приложената практика от други европейски страни редуцирането на запаса под 0,3 броя на 100 хектара ограничава контактите между животните. По този начин се намаляват и възможностите за пренос на вируса от дивите към домашните свине.

От териториалните поделения на ЮЗДП обучение за взимане на проби за изследване за трихинелоза и АЧС при спазване на правилата за биосигурност са преминали над 80 служители. 50 000 информационни дипляни относно АЧС бяха раздадени на ловците и стопаните. ЮЗДП продължава изграждането на нови касетъчни капани за улов на диви свине. Те са  предназначени за държавните ловностопански райони, както и за двата национални парка – Пирин и Рила.

Във връзка с констатирания случа на открито мъртво диво прасе в района на „ДГС София” следва да се спазват стриктно мерките за биосигурност. За целта ЮЗДП призовава ловците след лов да изпират дрехите си при температура над 60 градуса. Задължителни са почистването и дезинфекцията на всички предмети, които са били в контакт с диви свине. Тези действия трябва да се извършат още в ловния район.

 

Сродни публикации