Продължават съдебните неволи на БАБХ и животновъдите » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Продължават съдебните неволи на БАБХ и животновъдите

Акценти

  • Установено е, че стопанинът на обект в с. Кости е отглеждал 64 кози от различни възрастови групи, без официална идентификация

Заради чумата по дребните преживни животни фермер от с. Кости е подал жалба срещу Агенцията

Административният съд в Бургас отхвърли жалбата на собственик на животновъден обект в село Кости. Тя беше подадена срещу заповед на директора на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ). Чрез нея беше отказано изплащането на обезщетение на стопанина. Съдебните власти са взели решението, след като са се запознали с позициите и на двете страни.

На 29 юни 2018 г., при изпълнение на мерките за ликвидиране на заболяването Чума по дребните преживни животни, ОДБХ – Бургас установява, че стопанинът на обект в село Кости е отглеждал 64 кози от различни възрастови групи. Те са били без официална идентификация. Съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) това е задължение на собственика.

След констатиране на нарушението и при спазване на ветеринарномедицинското законодателство е извършено хуманно умъртвяване на всички 64 кози. Собственикът на животновъдния обект е подал заявление за обезщетение. Предвид установеното неспазване на Закона за ветеринарномедицинската дейност от негова страна, заявлението е отхвърлено със заповед от 30 август 2018 г. на директора на ОДБХ – Бургас. Тя е  издадена на основание чл. 148, ал. 3 от ЗВД. Стопанинът на стадото обжалва заповедта и претендира изплащане на обезщетение за умъртвените кози.

Какво се случи в село Кости?

От БАБХ припомнят, че на 22 юни тази година до официалния ветеринарен лекар на общината е подаден сигнал за заболели овце от друг животновъд в село Кости (община Царево, област Бургас). По тази причина служители от ОДБХ – Бургас незабавно са посетили фермата. Установено е, че в стадото са отглеждани общо 184 овце и кози. Част от тях са били с клиника на заболяване. Инспекторите от ОДБХ – Бургас са извършили прегледи на всички животни и са взели проби за лабораторно изследване. На собственика е наложен акт за възбрана.

На 28 юни със заповед на изпълнителния директор на БАБХ е обявено първично огнище на Чума по дребните преживни животни в същото стадо. Предприети са мерки за контрол и ограничаване разпространението на заболяването. Те са съответствали на изискванията на действащото национално и европейско законодателство. По тази причина в населеното място по хуманен начин са умъртвени и унищожени общо 538 дребни преживни животни. Те са били отглеждани в общо 7 животновъдни обекта. По-голямата част от умъртвените овце са били и под селекционен контрол.

След ликвидиране на заболяването в село Кости е предприета процедура за обезщетение на собствениците на убитите животни и то в най-кратки срокове.

 

Сродни публикации