Продължават проверките за качеството на храните » Съвети в земеделието

декември 06, 2023

Продължават проверките за качеството на храните

Акценти

  • До момента от дирекция „Контрол на храните“ към БАБХ са извършили 198 проверки в цялата страна

Сега наред са пакетираните пресни и замразени плодове и зеленчуци

Проверките относно качеството на храните продължават. До момента служителите от дирекция „Контрол на храните“ към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) са извършили 198 проверки в цялата страна. Те са следили за качеството на пакетираните пресни и замразени плодове и зеленчуци. В рамките на две седмици са инспектирани множество производствени обекти, където се пакетират пресни и/или замразени плодове и зеленчуци. Продукцията от тях е предназначена за продажба на крайните потребители. Проверени са обекти за пакетиране, складове за търговия на едро и магазини, предлагащи пакетирани плодове и зеленчуци. В резултат от това са издадени 12 предписания за отстраняване на установените нарушения в обектите. В 3 случая не са посочени данни на пакетиращата фирма.

В 9 обекта са констатирани несъответствия. В 5 от тях липсва информация върху етикета на пакетираните плодове. Не са посочени данни за обработката им с добавки като глазиращи агенти Е 904 и Е 914. В другите 4 обекта пакетираните цитрусови плодове са били без етикетировка посочваща извършената им обработка с консерванти (препарати за растителна защита). Липсвало е и писмено предупреждение за потребителите, че кората е негодна за консумация.

Не се открити несъответствия между качествените характеристики и пазарните стандарти на предлаганите пакетирани пресни и замразени плодове и зеленчуци.

Чрез проверките се следи за спазването на законодателството за храните, съответствието им с изискванията на Общия пазарен стандарт или Специфичен пазарен стандарт, към който принадлежи продуктът по отношение на качеството. Тази информация трябва да бъде посочена върху опаковката. Проверява се и предоставянето на информация за храните на потребителите. Те трябва да знаят какви консерванти влизат в състава на продуктите, какви са използваните препарати за растителна защита. Писмено трябва да е упоменато, че плодовете трябва да се измиват добре преди консумация.

 

 

Сродни публикации