Продукцията от домати, пъпеши, грах и дини е повече спрямо миналогодишната за периода » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Продукцията от домати, пъпеши, грах и дини е повече спрямо миналогодишната за периода

Акценти

  • Жътвата при ръжта все още не е започнала

Реколтирането на площите към днешна дата се осъществява с по-бавни темпове от предходната година.

Това сочат данните от оперативния анализ за основните земеделски култури към 3 юли 2019г.

Прибраните количества възлизат на:

  • 288,7 хил. тона пшеница;
  • 243,3 хил. тона ечемик;
  • 31,1 хил. тона рапица;
  • 966 тона тритикале.

Все още жътвата при ръжта не е започнала.

Към момента при средните добиви се наблюдават разнопосочни изменения на годишна база – понижение при пшеницата и тритикалето, респективно с 1,8% и 27,5% и повишение при ечемика и маслодайната рапица – съответно 6,5% – 6,7%.

Към края на м. юни 2019 г. са реколтирани между 0,1% (фасул) и 18% (ориенталски тютюн и пролетен ечемик) от засадените площи с пролетници.

Правят изключение площите с градински грах, където са реколтирани близо половината от тях. На този ранен етап, продукцията от домати, пъпеши, пролетен ечемик, градински грах и дини е с между 34% и осемнадесет пъти повече спрямо аналогичния период на предходната година, дължащо се, както на по-ранното прибиране на реколтата през настоящата година (с изключение на пъпешите), така и на по-високите средни добиви от декар.

Същевременно, производството на овес, фуражен грах, картофи, пипер и тютюн тип „Ориенталски“ е с между 34% и 63% под миналогодишното ниво, поради по-малко реколтирани площи към момента и/или пониски средни добиви.

Материалът включва оперативни данни, които нямат статистически характер, а служат само като ориентир за текущото състояние на пазара.

 

За автора

Сродни публикации