Продажбите на дребно у нас растат с всеки месец » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Продажбите на дребно у нас растат с всеки месец

Акценти

  • У нас през ноември търговията на дребно се е повишила с 0,8 % спрямо отчетената през октомври

Спад в цените на петрола повиши продажбите в ЕС, еврозоната и у нас

По-евтиният петрол обуслови продажбите на дребно в ЕС и еврозоната. Това се наблюдава още от месец ноември на миналата година. Заедно с това е отчетен и ръст в заплатите, който е причина за повишаване на вътрешното потребление. Така икономическият растеж в Европа запази бавни темпове за последните три месеца на 2018 г. У нас продажбите отчетоха силен връх. През последните девет месеца, те растяха постепенно, но пикът им беше през декември. Това показват данните на Евростат, представени от БНР.

Какво показват цифрите за Еврозоната?

0,6 % е повишението на търговията на дребно, регистрирана в еврозоната за месец ноември на 2018 г. Увеличението е на месечна база спрямо октомври, който от своя страна също е белязал ръст от 0,6 %. В резултат от ниската цена на петрола са скочили потреблението и продажбите на гориво и нехранителни стоки. Разликата е с плюс 1,2 %  нагоре. С 0,9 % са се увеличили продажбите на храни, напитки и тютюневи изделия.

За разлика от месечните сравнения на цифрите, на годишна база растежът на продажбите на дребно в еврозоната се забави. През ноември той се понижи до 1,1 %, а през октомври отчетената стойност беше 2,3 %. Основен генератор на растежа при търговията на дребно на годишна база отново се оказа автомобилното гориво. Потреблението му на годишна база скочи с 2,9 %. Покупките на нехранителните стоки се повиши 1,5 %, а продажбите на храни, напитки и тютюневи изделия само с 0,2 %.

Какви са данните за ЕС?

Малко по-различни бяха цифрите отчетени във връзка с продажбите в ЕС. Тези на дребно, за ноември, се повишиха с 0,7 % спрямо октомври. Тогава отчетеният ръст беше 0,4 %. Сравнението на годишна база отчете забавяне за ноември. То беше на стойност от 2,1 %, която се понижи от отчетените 2,4 % през октомври.

Къде се нареждаме ние?

Данните на Евростат показаха по-сериозно повишение на продажбите на дребно в България на месечна и годишна база. Сравнението е направено спрямо ЕС и еврозоната.

У нас през ноември търговията на дребно се е повишила с 0,8 %, спрямо отчетената през октомври. Тогава тя е нараснала с 1,0 %. Тези цифри са част от деветмесечната тенденция на повишение. Въз основа на тези данни, страната ни се оказа в т.нар. „златна среда“ сред всички 28 страни – членки на ЕС.

Паралелно с месечните тенденции на растеж, продажбите на дребно в страната, на годишна база, се ускориха значително. През ноември те достигнаха 6,6 %, повишавайки се от 4,9 %, отчетени през октомври. Така устойчивият растеж запази тренда за 26-ти пореден месец. По-добри от нашите са показателите измерени само в три други страни. Това са: Словения с ръст от 10,7 %, Румъния със 7,2 % и Литва със 7,0%.

 

Сродни публикации