Връчиха първите 14 договора по Програмата за морско дело и рибарство » Съвети в земеделието

юни 24, 2024

Връчиха първите 14 договора по Програмата за морско дело и рибарство

Първите договори, сключени по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., бяха връчени от заместник министъра на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева.
„Общо 14 кандидат-бенефициенти успяха да преминат първия етап и днес договорите по Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР” са факт. Сега те ще трябва да подготвят стратегиите за местно развитие, за което ще получат подпомагане от Програмата за морско дело и рибарство от общо близо 650 хил. лв.“, посочи зам.-министър Василева.

Съществената част от работата обаче тепърва предстои. Бенефициентите трябва да намерят и анализират нуждите на местния бизнес за своя район, след което да ги впишат в в стратегиите за местно развитие.

„Още от днес трябва да започнете със следващите стъпки, за да сте готови със стратегиите до октомври месец тази година. Планирали сме да отворим Мярка 4.2 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ с бюджет от малко над 34 млн. лв.“, каза още заместник-министър Лозана Василева.

 

Сродни публикации