Какви са прогнозите за бъдещето на зърнените и маслодайните култури » Съвети в земеделието

май 21, 2024

Какви са прогнозите за бъдещето на зърнените и маслодайните култури

Акценти

  • Възможно е да бъде отчетено намаление при цените на царевицата и слънчогледа

Очаква се цените на пшеницата и ечемика да се запазят високи до края на годината

Въз основа на месечно сравнение на FOB цените от Украйна през септември 2018 г. е отчетено понижение с 2 %. Сравнявайки годишните данни са регистрирани най-високите цени на зърнените култури от 2014 година насам. По информация на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA) при отделните видове данните са, както следва:

  • ечемик – 222 щ.д./т, което е с 21% повече;
  • хлебна пшеница – 217 щ.д./т, което е с 18% повече;
  • фуражна пшеница – 198 щ.д./т, което е с 14% повече;
  • царевица – 177 щ.д./т, което е с 2% повече.

Според предварителните прогнози до края на годината цените на пшеницата и ечемика ще останат сравнително високи и без съществени изменения. Възможно е да бъде отчетено намаление при тези на царевицата и слънчогледа. Рапицата се очаква да запази сегашните си стойности.

След подписаното споразумение за свободна търговия между Украйна и ЕС страната получи безмитна квота. Това обаче удовлетворява изцяло интересите на Украйна само за износа на ечемик. Износът на пшеница за ЕС е приблизително равен на безмитната квота от 1 млн.т., а при царевицата тя е в размер на 1 млн.т. Това обаче е само част от общия износ на страната, които се равнява на 6 млн.т.

Все повече расте търсенето на растителни масла. Заедно с това се увеличава и производството им. През последните години то достига 200 млн.т. На първо място е разбира се палмовото масло. Неговия дял се равнява на приблизително 31%. На второ място е нарежда соевото с 27% и на трето е рапичното масло с 14%. Сред фуражните храни соевият шрот е водещ с дял от 70 %. След него на второ място по употреба се нарежда рапичното кюспе с 12%. Слънчогледовите шротове се отличават с около 6%. В световен мащаб общото количество произведени шротове се равнява на 340 млн.т.

Според проучванията направени от САРА 63 % от цената на слънчогледовото олио е зависима от промените в цената на палмовото олио.

 

Сродни публикации