Прогнозираните валежи ще забавят предсеитбата и сеитбата на слънчогледа » Съвети в земеделието

септември 24, 2023

Прогнозираните валежи ще забавят предсеитбата и сеитбата на слънчогледа

Акценти

  • При пшеницата ще се наблюдават фазите вретенене и преход от вретенене към изкласяване

В началото на април агрометеорологичните условия ще се определят от променливо и хладно време.

Прогнозираните валежи до средата на първото десетдневие ще поддържат преовлажнени горните почвени слоеве на много места в страната. Това ще забави провеждането на предсеитбените обработки и сеитбата на слънчогледа. Агротехническите срокове за сеитбата на слънчогледа в Южна България изтекоха в края на март. До средата на първото десетдневие на април е оптималният срок за сеитбата на слънчогледа в Дунавската равнина, а до края на десетдневието – в Североизточна България, в крайморските райони и високите полета на Югозападна България.

Повишение и нормализиране на температурите и активизиране на вегетационните процеси при есенните посеви и засетите пролетни култури се прогнозира в края на първото и първата половина от второто десетдневие. В средата на април при зимните житни култури ще преобладава фаза вретенене. При рапицата се очаква фаза бутонизация. При рапицата във фаза бутонизация (от зелен до жълт бутон) е необходимо да се извърши обследване за наличие и плътност на един от най-опасните вредители – рапичният цветояд. При численост на вредителя надвишаваща прага на икономическа вредност (ПИВ >5 бръмбара на растение) трябва да се проведе своевременно третиране, преди рапицата да встъпи във фаза цъфтеж..

През втората половина от месеца развитието на земеделските култури ще се осъществява с по-ускорени темпове.

При рапицата ще протича масово фаза цъфтеж. При пшеницата ще се наблюдават фазите вретенене и преход от вретенене към изкласяване. В края на април при част от посевите, вретенили най-рано – през второто десетдневие на март (агростанции Силистра, Д.Чифлик), ще се наблюдава и фаза изкласяване. През този период зимните житни култури трябва да се обследват за появата и вредната дейност на житната дървеница, обикновената житна пиявица и пшеничният трипс.

В началото на третото десетдневие температурата на почвата в 10cm слой в полските райони ще бъде с подходящи стойности за сеитбата на царевица за зърното, а в края на месеца – и за топлолюбивите пролетни култури (памук, фъстъци, фасул, дини и пъпеши и др.).

Падналите значителни валежи в началото на пролетта, надвишили на много места 30-35 l/m², увеличиха почвените влагозапаси в еднометровия почвен слой.

В по-голямата част от страната, с изключения на места в източните и крайните южни райони, при зимните житни култури са измерени нива на влагозапасите над 90% от ППВ. Очакваните валежи през април, около и над нормата, ще осигурят влага за нормалното протичане на началните фази от вегетацията на засетите пролетни култури и на встъпилите в репродуктивен стадий от развитието си есенни посеви.

През месеца прогнозираните стойности на минималните температури, до минус 2°С, ще бъдат поредно изпитания за напредналите в развитието си овошки. По-подходящи условия за провеждане растителнозащитните пръскания при овощните култури, незасегнати от пролетните слани, ще има в през втората половина от първото, началото на второто и в средата на третото десетдневие.

 

За автора

Сродни публикации