Проверяват земеделските производители за наетите сезонни работници » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Проверяват земеделските производители за наетите сезонни работници

Акценти

  • От Инспекцията по труда в Плевен са направили 64 проверки на икономическата дейност в растениевъдството и животновъдството

Инспекцията по труда в Плевен ще затегне контрола.

В Плевен предстои да бъдат увеличени проверките върху работата на земеделските производители. Проверяващите от Областната инспекция по труда ще обръщат внимание върху законосъобразното наемане на работници за сезонната заетост, съобщи БТА.

Предвидено е да се направи необходимото, за да се облекчи администрирането на еднодневните договори. За целта са направени промени в софтуера, чрез който онлайн ще могат да се използват образците за еднодневни договори. Така те ще са достъпни и в извънработното време на администрацията.

Осигурена е възможност за използване на данните на вече наемани работници. Информацията за работата им при земеделските стопани е въведена в системата.

До момента през 2019 г. от Инспекцията по труда в Плевен са направени 64 проверки на икономическата дейност в растениевъдството и животновъдството. В резултат от тях са констатирани 269 нарушения. Те са предимно в растениевъдството. Установено е наемането на четирима работници без трудови договори.

 

Сродни публикации