Проверяват доставчиците по училищните схеми » Съвети в земеделието

юни 22, 2024

Проверяват доставчиците по училищните схеми

Акценти

  • Доставяните в учебните заведения млека и млечни продукти трябва да имат идентификационна маркировка

След подадените сигнали за кашкавал с плесен вече ще се следи за качеството на доставяните продукти

Започват проверки на одобрените кандидати по схемата „Училищно мляко“. Чрез нея трябва да се разпределят само мляко и млечни продукти. Те трябва да са от списъка по приложение № 3 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“. Допустими продукти са:

  • Прясно пастьоризирано мляко с масленост 2%. То е с номенклатурен код по КН 040120;
  • Кисело мляко с масленост 2%, с номенклатурни кодове по КН 04031011 и – категория I;
  • Бяло саламурено сирене и кашкавал, които са с номенклатурен код по КН 0406.

Допустимите по схемата продукти трябва да са произведени от сурово мляко. То следва да отговаря на изискванията на приложение III, секция IX, глава I, т. 3 от Регламент (ЕО) № 853/2004. Млечните продукти трябва да са произведени в одобрени обекти на територията на Европейския съюз (ЕС). Тяхната доставка трябва да се извършва в индивидуални или неиндивидуални опаковки с ненарушена цялост. Неиндивидуалните опаковки могат да бъдат отваряни, нарязвани или разливани в учебни заведения. Това важи за тези, в които има помещения за приготвяне или раздаване на храна и са регистрирани по реда на чл. 12 от Закона за храните.

Прясното пастьоризирано и киселото мляко следва да се доставят единствено в индивидуални опаковки. Това важи за всички учебните заведения без значение дали разполагат с помещения, регистрирани по чл.12 от Закона за храните.

Доставяните в учебните заведения млека и млечни продукти трябва да имат идентификационна маркировка. Тя следва да бъде в съответствие с приложение II, раздел I от Регламент (ЕО) № 853/2004. По време на транспортирането и доставката, продуктите трябва да бъдат придружени от търговски документ (съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 931/2011 на Комисията от 19 септември 2011 г.)

По европейската програма „Училищно мляко“ са недопустими всички продукти, които не отговарят на гореописаните критерии. Те не трябва да бъде приемани и раздавани на учениците и децата в учебните заведения. В случай на установени нередности по отношение на качеството на продуктите, нарушителите ще бъдат санкционирани. Одобрението им може да бъде временно спряно или отнето.

 

Сродни публикации