Проверявайте посевите през този период за появата на обикновена полевка, житни мухи и листни въшки » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Проверявайте посевите през този период за появата на обикновена полевка, житни мухи и листни въшки

През следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще претърпят съществена промяна.

Очакваните значителни валежи в началото на периода до 40 l/m2 над по-голямата част от страната с изключение на крайните северозападни райони, ще подобрят почвеното овлажнение и условията за протичането на началните фази от развитието на засетите посеви със зимна рапица. Ще се подобрят и условията за по-качествено провеждане на сезонните почвообработки.

През периода тече оптималния агротехнически срок за засяване на зимните житни култури (пшеница и ечемик) за районите на Северна България.

По-подходящи условия за провеждане на сезонните агротехнически мероприятия за:

  • – обработка на почвата и торене на площите за зимни и пролетни култури;
  • – есенно третиране на заплевелените посеви с хербициди за унищожаване на конкурентната плевелна растителност ще се създават през втората половина на периода.

Същото се отнася и за обследване на посевите за появата, развитието и плътността на основни вредители като обикновената полевка, житни мухи, листни въшки и обикновения житен бегач.

Периодът е подходящ за предзимно засяване на спанак, салати, чесън за ранно пролетно производство.

Подготвят се площите предвидени за засаждане на млади овощни дръвчета (изкопаване на ямките с цел влагонатрупване). През втората половина на периода ще се продължат беритбите на плодовата и зеленчукова реколта.

В югоизточните райони се прогнозира вероятност за градушки в началото на периода и възможност за нанасяне на повреди по неприбраната земеделска реколта.

Дукена Жолева

агрометеоролог в НИМХ

 

За автора

Сродни публикации