Проверявайте посевите от обикновена полевка, житен бегач и листни въшки » Съвети в земеделието

февруари 28, 2024

Проверявайте посевите от обикновена полевка, житен бегач и листни въшки

Акценти

  • Особено внимане трябва да се обърне на площите, на които се прилага монокултурно отглеждане

През следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще продължат да се определят от сухо време и температури над климатичната норма.

Лимитиращ фактор за началните етапи от развитието на засетите вече посеви с есенни култури ще бъде недостигът на вода в горните почвени слоеве.

През периода изтичат оптималните агротехнически срокове за сеитбата на пшеница в Южна България.

При засетите в срок посеви от пшеница и ечемик ще протичат фазите покълване и листообразуване (агростанция Главиница). При зимната рапица ще се наблюдава листообразуване.

През периода агротехническите мероприятия са свързани с:

  • – дълбока оран  на стърнищата и есенно торене с фосфорни и калиеви торове;
  • – предсеитбени почвообработки на полетата и сеитба на пшеница и ечемик;
  • – прибиране на зимните сортове круши и ябълки.

В градините от трайни насаждеия, след прибиране на реколтата ще се извършват фитосанитарни дейности (почистване от изсъхнали клони и мумифицирани плодове, остъргване на старата и напукана кора, заораване на окапалите листа) за ограничаване на средата за развитие на болести и неприятели.

Условията ще са подходящи за обследване на посевите със зимни житни култури за появата, плътността и дейността на основни вредители като обикновената полевка, житния бегач, житни мухи и листни въшки. Особено внимане трябва да се обърне на площите, на които се прилага монокултурно отглеждане.

 

За автора

Сродни публикации