Очакват се масови проверки за условията на труд » Съвети в земеделието

август 10, 2022

Очакват се масови проверки за условията на труд

Акценти

  • ИА „Главна инспекция по труда“ планира да засили контрола с цел превенция на недекларирания труд

Инспекцията по труда ще следи за употребата на опасни вещества и нерегламентиран труд сред сезонните работници

Безопасните условия на труд са от изключителна важност не само за работниците и производствения процес, но и за ръководните органи на всяка една компания. Предстои тази година ИА „Главна инспекция по труда“ да повиши контрола на строителните обекти, в селското стопанство, хотелиерството и ресторантьорството, обектите с рискови производства и дейности и в предприятия с висок трудов травматизъм. Освен това ще се обърне внимание и на превенцията на недекларирания труд.

Данните за 2018 г. сочат, че гореизброените отрасли са едни от най-рисковите за здравето и безопасността на работниците и изпълнението на трудовите правоотношения.

Планирано е по-късно през годината да се проведе и втория етап на кампанията на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа „Здравословни работни места 2018 – 2019, управление на опасните вещества на работното място“.

Разработени са онлайн инструменти за интерактивна оценка на риска. Те разглеждат над 30 икономически дейности. Сред тях попадат и тези, за чието изпълнение се прибягва до употребата на опасни вещества. В тази връзка се извършва оценка на риска при работа с тях. Използват се създадените инструменти по проект „Превенция и безопасност и здраве при работа“. Те са разработени с финансиране по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Работодателите могат да видят тяхната функционалност при демонстрация. Тя се извършва от помощник-инспектори, назначени по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“.

Планирано е да бъде проведена и кампания във връзка с електробезопасността в предприятията.

Ще се повиши и контролът в хотелите и ресторантите в зимните и  летните курорти на страната. Честа практика е да се полага нерегламентиран труд, когато става въпрос за сезонна заетост. Това от своя страна застрашава здравето и безопасността при работа.

 

Сродни публикации